Przejdź do treści

Każda firma w poszczególnych okresach swojej działalności wymaga dodatkowego
wsparcia finansowego na różnego rodzaju cele.

Wydatki te najczęściej związane są z bieżącą działalnością lub konkretnymi inwestycjami.

Najogólniej produkty zaspakajające te potrzeby podzielić można na:

  • Kompleksowa obsługa wniosków o dotacje unijne
  • Kredyty na start
  • Kredyty inwestycyjne
  • Kredyty obrotowe
  • Kredyty z dotacją
  • Kredyty na dowolny cel
  • Kredyty konsolidacyjne
  • Kredyty hipoteczne
  • Leasingi
  • Kredyty samochodowe

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.